back to home dude

Harry Potter Mastermind

Harry Potter Mastermind

Om Harry Potter Mastermind

Snape vill att du gör de rätta ingredienserna från drycken i kitteln. Men dessutom i rätt ordning. Kan du det inom 10 turer? Du tillfogar de fyra ingredienserna genom att lägga dem på faten och sedan klicka på Mix. Det kan aldrig två identiska ingredienser i kitteln. En svart cirkel betyder en rätt färg på fel ställe, en vit betyder en färg på rätt plats.