back to home dude

Harlem Shake In Army

Harlem Shake In Army

Om Harlem Shake In Army

Du är general för din egen armeétrupp, men dina soldater beter sig inte som de ska. Om en börjar dansa, är det upp till dig att stoppa honom så fort som möjligt! Kan du förhindra att alla soldater helt och hållet lever sig in i Harlem Shake-rage?