back to home dude

Happy Mart

Happy Mart

Om Happy Mart

Bygg och ta hand om din egen stormarknad i spelet Happy Mart. Välj vilka varor du vill sälja, hyr in din egen personal och bestäm dina egna priser. Klarar du av den konstant föränderliga marknaden och är alla dina konsumenter 100% nöjda?