back to home dude

Happy Hero

Happy Hero

Om Happy Hero

Gör allt för att befria ditt livs kärlek! Bana dig en väg genom de olika rummen i slottet, samla de rätta föremålen och ta upp striden mot draken. Lyckas du att upptäcka de sju olika sluten?