back to home dude

Hanger 2

Hanger 2

Om Hanger 2

Sväng fram och tillbaka. Tänk igenom ordentligt när du ska släppa taget och göra en ny tråd. Nedanför träffar du på hinder, krocka inte mot dem för mycket.