back to home dude

Hanger 1

Hanger 1

Om Hanger 1

Sväng med repet från vänster till höger och släpp! Krocka inte mot något. Ta tag i repet i tid igen. Avlägg då det sättet hela banan.