back to home dude

Hands of War 2

Hands of War 2

Om Hands of War 2

Hjärtstenen saknas. Sök de trasiga bitarna och när Hjärtstenen är komplett, kan det äntligen bli fred i din värld.