back to home dude

Handless Millionair

Handless Millionair

Om Handless Millionair

Se till att dina händer inte blir duperade av din girighet. Ta så snabbt som möjligt tag i dollarsedeln, men försök i alla fall att behålla minst en av dina händer!