back to home dude

Hammering Halloween

Hammering Halloween

Om Hammering Halloween

När pumpan faller är det upp till dig att slå den så långt som möjligt! Försök att på vägen att träffa föremål för extra poäng!