back to home dude

Hammerin Harry

Hammerin Harry

Om Hammerin Harry

Harry har en fantastisk hammare och slår runt med den. Se till att han inte blir träffad av anfallarna!