back to home dude

Hamburgerställe 1

Hamburgerställe 1

Om Hamburgerställe 1

I detta spel driver du själv ett hamburgerställe. Gör så snabbt som möjligt klar beställningarna som kunderna ger dig. Följ först handledningen för att veta hur maskinerna fungerar.