back to home dude

Hamburger Zombies

Hamburger Zombies

Om Hamburger Zombies

Hamburgarna är smittade met Zombiesviruset. För att stoppa dem måste du förinta alla Zombies, också ägaren till hamburgerrestaurangen.