back to home dude

Hambo 2

Hambo 2

Om Hambo 2

Gangsterna måste bli elimenerade och du är den tillvisade grisen att göra det. Sikta bra och skjut i prick!