back to home dude

Halloween Slacking 2014

Halloween Slacking 2014

Om Halloween Slacking 2014

Under Halloween måste du passa bebisen Emma! Börja under tiden med andra saker, men ignorera inte Emma för länge, annars kommer hon att gråta. Lyckas du inom tiden avrunda alla aktiviteter framgångsrikt?