back to home dude

Halloween Archer

Halloween Archer

Om Halloween Archer

Halloween Archer är ett roligt skicklighetsspel där du kan testa dina bågskyttefärdigheter genom att skjuta pilar på pumporna. I varje nivå kastas ett antal pumpor och slemmiga ögonbollar ut i luften. Träffa dem alla innan de faller ner igen. Om du siktar riktigt bra kan du träffa flera mål med en enda pil. Du får missa två föremål per runda, men en tredje miss betyder att du är ute!