back to home dude

Hair Mania 2

Hair Mania 2

Om Hair Mania 2

Slutför missionen genom att använda de olika föremålen som står underst i bilden! Grip en av objekten och gör den rätta rörelsen för att låta kundens hår växa!