back to home dude

Häx Block

Häx Block

Om Häx Block

En utmaning! Avlägsna så många block som möjligt med samma färg med så få steg som möjligt. Använd bomberna klokt!