back to home dude

Hacker's Escape

Hacker's Escape

Om Hacker's Escape

Du sitter fast på den här hemska ön. Hur ska du i herrans namn komma iväg? Börja i alla fall med att söka alla anvisningar. Kanske kan du hitta ett sätt att komma iväg härifrån.