back to home dude

Gung Ho Pirates

Gung Ho Pirates

Om Gung Ho Pirates

Rikta med din kanon och försök med så få skott som möjligt att utplåna alla pirater! Observera alla olika objekt i varje nivå och ta dig tid att sikta. Lyckas du att få den högsta poängen?