back to home dude

Gunball Emperor

Gunball Emperor

Om Gunball Emperor

Besegra de stora robotarna med din lilla hjälte. Spela ut alla nivåer, samla erfarenheter och bättre vapen och se till att du besegrar Evil Emperor!