back to home dude

Gumball: Tension in Detention

Gumball: Tension in Detention

Om Gumball: Tension in Detention

Gumball måste sitta kvar efter skolan! Kan du hjälpa honom att rymma från hans kvarsittningsklass? Spring genom gångarna och ta alla stjärnor.Se till att du inte faller ner i hålet och också inte att du hamnar på taggarna. På vägen får du tips av dina skolkompisar! Lycka till!