back to home dude

Gum Drop Hop

Gum Drop Hop

Om Gum Drop Hop

Hur långt kan du komma? Försök så länge som möjligt att överleva och samla mynt för en högre poäng! Du kan till och med spela spelet med två spelare och tillsammans försöka få den högsta poängen!