back to home dude

Guardian Star

Guardian Star

Om Guardian Star

Vår planet är under attack. Fienden har äntligen kommit. Vad kan vi göra? Du är vårt sista hopp. Vi ger dig det starkaste rymdskeppet som vi har. Försvara vår planet till varje pris och skjut ner fienden.