back to home dude

Grumpy Arrows

Grumpy Arrows

Om Grumpy Arrows

Du har endast ett par pilar för att samla så många hjärtan som möjligt! Vänta tills det rätta ögonblicket och försök då att träffa så många som möjligt. Lyckas du att slutföra alla extra uppdrag i det här spelet?