back to home dude

Grid Line

Grid Line

Om Grid Line

Försök flytta de färgade blocken till deras motsvarande ruta. Blocken rör sig samtidigt så tänk till ordentligt!