back to home dude

Gravoor Perfect

Gravoor Perfect

Om Gravoor Perfect

Försök att ta Gravoor genom labyrinten utan att röra vid sidorna. Samla speciella nycklar för att öppna nya dörrar och plocka upp föremål för att bli större eller mindre.