back to home dude

Gravoor 2

Gravoor 2

Om Gravoor 2

Guida Gravoor till utgången utan att slå i väggarna. Ta speciella nycklar för att öppna speciella korridorer och ta föremål för att bli större eller mindre.