back to home dude

Gravoor

Gravoor

Om Gravoor

Guida Gravoor till slutet av grottan utan att vidröra dess sidor. Plocka upp nycklar för att öppna passager och samla föremål för att bli större och mindre.