back to home dude

Gravnix

Gravnix

Om Gravnix

Se till att blocken med samma färg träffar varandra så att de försvinner ur fältet. Tänk framåt och välj rätt riktning, annars går det fel! Kan du spela ut varje nivå i så få varv som möjligt?