back to home dude

Gravity White Ball

Gravity White Ball

Om Gravity White Ball

Den här vita bollen kan rulla över golvet, men också i taket. Låt den hoppa från golvet till taket, men undvik alla hinder som den träffar på på vägen. Som till exempel de vita tänderna. Fortsätt så länge du kan!