back to home dude

Gravity Master

Gravity Master

Om Gravity Master

Samla alla snurrande cirklar med den svarta bollen genoma att rita block som trillar ned. Blocken får bollen att rulla.