back to home dude

Granat Anfall

Granat Anfall

Om Granat Anfall

Krigskeppet har strandat i fientligt område. Försvara ditt skepp så bra som möjligt och håll ut!