back to home dude

Graffiti Time

Graffiti Time

Om Graffiti Time

För att klara nivån förväntas du att spruta bilarna med graffiti. Endast då får du nyckeln och kan du gå vidare till en nästa nivå. Vågar du?