back to home dude

Gorax kapitel 2

Gorax kapitel 2

Om Gorax kapitel 2

Gorax vill gärna börja vid säkerthetstjänsten och ger sig därför ut på alla äventyr för att komma dit så snabbt som möjligt. Hjälp Gorax med hans äventyr!