back to home dude

Gone To The Dogs

Gone To The Dogs

Om Gone To The Dogs

Du har 20 veckor att tillsammans med din hund komma till toppen! Träna din trogna fyrbentare och var med på olika tävlingar! Med de förtjänade pengarna kan du köpa bättre träningar eller hämta powerups i affären