back to home dude

Golden Intuition

Golden Intuition

Om Golden Intuition

Hur bra är du på att spela vågspel och hur stora är dina lyckochanser? I de olika nivåerna får välja mellan tre olika val. Lyckas du att välja det rätta valet? Hur mycket tur har du?