back to home dude

Gold Mine 2

Gold Mine 2

Om Gold Mine 2

Den här platsen är en guldgruva! Bokstavligt talat. Den här gruvarbetaren har utvecklat en väldigt speciell teknik att samla råmaterial. Han kastar sin hackyxa mot väggen. Vissa råmaterial är hårdare och svårare att samla. De får du inte, genom att kasta en gång mot dem. Mark går lättare. Slutmålet? Guld naturligtvis.