back to home dude

Gold Hunt

Gold Hunt

Om Gold Hunt

Kasta sönder mer än två likadana block med hammaren.Fortsätt hela tiden, för raden kommer hela tiden närmare och du vill inte bli träffad.