back to home dude

Goggleyes

Goggleyes

Om Goggleyes

Förflytta Goggleyes så att du får grupper med tre eller fler ögon med samma färg. Spela bort grupperna genom att klicka på grupperna. Hur många poäng kan du få poäng innan fältet fylls med gråa block?