back to home dude

Gömma Caesar 1

Gömma Caesar 1

Om Gömma Caesar 1

Kejsare Caesar, i form av ett guldmynt, måste gömma sig. Hjälp honom och skydda honom mot de fallande stenarna.