back to home dude

Gömd Tjuv

Gömd Tjuv

Om Gömd Tjuv

Du sitter i fängelse. För att kunna se utgången, måste du ta med dig de rätta föremålen. Snabbt, innan vakterna kommer!