back to home dude

Gods of Arena

Gods of Arena

Om Gods of Arena

Du är en slav och du du är inte värd någonting. Vill du förtjäna ära? Det går! I arenan. Slåss till döden eller slåss för ära. Slåss tills du är i Rom, kanske då kan du tjäna tillbaka din frihet. Dags att slåss! Dags för ära!