back to home dude

Goalkeeper Italian

Goalkeeper Italian

Om Goalkeeper Italian

Du står i målet och måste rädda alla bollar som sparkas mot målet. Dyk till krysset eller just till marken. Det är upp till dig att stoppa varje boll, så gör ditt bästa!