back to home dude

GO Virus

GO Virus

Om GO Virus

Försök att få den hela rutan i samma färg. Det kan genom att hela tiden på nytt smitta rutorna med en ny färg. Välj ut en och smitta så många andra färger som möjligt. Du kan i det här spelet spela mot datorn, som gör spelet extra kul.