back to home dude

Gluey 2

Gluey 2

Om Gluey 2

Försök att ta bort alla färgade Blobs och dessutom i rätt följdordning! Var uppmärksam vid varje uppdrag!