back to home dude

Glombo Pop

Glombo Pop

Om Glombo Pop

Samla de blå dockorna och håll dig borta från de farliga laserstrålarna. Ta på vägen med dig ett hjärta eller klicka en gång på stopp för att vila.