back to home dude

Glass Salong

Glass Salong

Om Glass Salong

Du är glassförsäljare och måste försöka att i fyra minuter ta upp och utföra så många beställningar som möjligt från kunderna.