back to home dude

Give Up 1

Give Up 1

Om Give Up 1

Hjälp den lilla gubben att ta hissen till nästa våning! Varje våning är precis lite annorlunda än den förra varför det hela tiden blir svårare att komma vidare. Kan du överleva alla utmaningar utan att ge upp?