back to home dude

Gino's Splatform

Gino's Splatform

Om Gino's Splatform

Bonden Gino måste till den andra sidan. På vägen träffar han på fiender. Om han hoppar upp på dem, kan han krossa dem.