back to home dude

Giggly Pop's

Giggly Pop's

Om Giggly Pop's

Gör grupper med tre eller fler Gigly Pop's. Endast på det sättet försvinner de. Samla fallande munt och spela hela fältet tomt.